Wykaz podręczników

Szkolny zestaw podręczników na rok szkolny 2014/2015

Przedmiot Tytuł Wydanie Wydawnictwo Autor Nr dopusz-czenia MEN
Matematyka Matematyka na czasie1. Podręcznik dla gimnazjum. 2015 Nowa Era K.Wej, W.Babiński, E.Szmytkiewicz, J. Janowicz 742/1/2015
Matematyka na czasie1. Podręcznik dla gimnazjum. 2011 Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe K.Wej, W.Babiński, E.Szmytkiewicz, J. Janowicz 742/1/2015
Matematyka z plusem Matematyka 3 Podręcznik dla gimnazjum. 2011 Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe praca zbiorowa pod red. M. Dobrowolskiej 168/3/2011
Język polski Słowa na czasie. Podręcznik do kształcenia literackiego i kulturowego, klasa 1 2015 Nowa Era M. Chmiel, W. Herman, Z. Pomirska, P. Doroszewski 95/1,2/2015
Słowa na czasie. Podręcznik do kształcenia literackiego i kulturowego, klasa 2 2009 Nowa Era M. Chmiel, W. Herman, Z. Pomirska, P. Doroszewski 95/3,4/2016
Słowa na czasie. Podręcznik do kształcenia literackiego i kulturowego, klasa 3 2010 Nowa Era M. Chmiel, W. Herman, Z. Pomirska, P. Doroszewski 95/5/2010
Słowa na czasie. Podręcznik do kształcenia językowego, klasa 3 2010 Nowa Era A. Grabarczyk 95/6/2010
         
         
Edukacja dla bezpie- czeństwa Edukacja dla bezpieczeństwa. Żyję i działam bezpiecznie 2015 Nowa Era Jarosław Słoma, Grzegorz Zając 17/2009/2015
Informatyka Informatyka dla Ciebie 2009  Nowa Era P.J.Durka 181/2009
Fizyka To jest fizyka, część 1 2015  Nowa Era Marcin Braun, Weronika Śliwa 73/1/2009/2015
To jest fizyka, część 2 2015  Nowa Era Marcin Braun, Weronika Śliwa 73/2/2009/2015
To jest fizyka, część 3 2009  Nowa Era Marcin Braun, Weronika Śliwa 73/3/2009
To jest fizyka, część 4 2009  Nowa Era Marcin Braun, Weronika Śliwa 73/4/2009
Geografia Świat bez tajemnic. Klasa 1. 2009  Nowa Era J. Kop, M. Kucharska, A. Witek-Nowakowska 144/1/2009
Świat bez tajemnic. Klasa 2. 2009  Nowa Era J. Kop, M. Kucharska, A. Witek-Nowakowska 144/2/2009
Świat bez tajemnic. Klasa 3. 2009  Nowa Era J. Kop, M. Kucharska, A. Witek-Nowakowska 144/3/2010
Historia   Śladami przeszłości. Podręcznik do historii do klasy pierwszej 2011 Nowa Era S. Roszak 60/1/2011
Śladami przeszłości. Podręcznik do historii do klasy drugiej 2010 Nowa Era S. Roszak 60/2/2010
 Śladami przeszłości. Podręcznik do historii do klasy trzeciej gimnazjum 2011 Nowa Era S. Roszak 60/3/2011
WOS   Dziś i jutro1.Podręcznik dla wiedzy o społeczeństwie dla gimnazjum. 2015  Nowa Era J.Janicka, A.Kucia, T. Maćkowski 77/1/2009/2015
Wiedza o społeczeństwie podręcznik dla gimnazjum, część II 2015 Nowa Era J.Janicka, A.Kucia, T. Maćkowski 77/1/2009/2015
Język angielski English Explorer New 1 Klasa 1 2015 Nowa Era H.Stephenson 686/1/2015
English Explorer New 2 Klasa 2 2015 Nowa Era H.Stephenson

686/2/2014/2015

New Adwentures Pre- Intermediate 2009 OUP B.Wetz

111/3/2009

Język niemiecki Meine Deutschtour Klasa 1 2015 Nowa Era praca zbiorowa 746/1/2015
Meine Deutschtour Klasa 1 2015 Nowa Era praca zbiorowa 746/2/2015
Magnet 3 2009 Wyd. Lektor Klett Giorgio Motta 98/3/2009
Chemia   Chemia Nowej Ery 1 2015 Nowa Era J. Kulawik, T. Kulawik, M. Liwin 49/1/2009/2015
Chemia Nowej Ery 2 2014 Nowa Era J. Kulawik, T. Kulawik, M. Liwin 49/2/2009/2014
Chemia Nowej Ery 3 2010 Nowa Era J. Kulawik, T. Kulawik, M. Liwin 49/3/2010
Biologia Puls życia cz.1 2015 Nowa Era M. Jetimow, M. Sęktas 58/1/2009/2015
Puls życia cz.2 2015 Nowa Era M . Jetimow 58/2/2009/2015
Puls życia cz.3 2010 Nowa Era B. Sągin, A. Boczarowski, M. Sęktas 58/3/2010/2016
Religia   W drodze do Emaus. Jezus działa i zbawia 2010 WAM Kraków Praca zbiorowa Ks. Zbigniew Marek SJ AZ – 31-01/10 – KR -2/12
W drodze do Emaus. Jezus działa i zbawia 2010 WAM Kraków Praca zbiorowa Ks. Zbigniew Marek SJ AZ – 32-01/1 –  11
W drodze do Emaus. Jezus działa i zbawia 2010 WAM Kraków Praca zbiorowa Ks. Zbigniew Marek SJ AZ – 33-01/1 – 11