Linki

Organ prowadzący:

Holding Edukacyjny sp. z o.o.
ul. Ogrodowa 13
63-300 Pleszew
 Prezes - Waldemar Kula

Prezes
Waldemar Kula


Środowiskowy Hufiec Pracy w Krotoszynie
ul. Rynek 1
Krotoszyn
tel.: 62 722 62 66
e-mail: hp-krotoszyn@ohp.pl
www.facebook.com/ohpkrotoszyn.shpkrotoszyn
ohp

Budynek OHP


Ochotnicze Hufce Pracy
Komenda Główna
ul. Tamka 1
00-349 Warszawa

tel.: 22 862-64-36, 578-47-01/02
faks: 22 578-47-47

e-mail: komendaglownaohp@ohp.pl
www.ohp.poznan.pl