Tygodniowy plan zajęć

L.p. poniedziałek kl. I kl. II A kl. II B kl. III A kl. III B
1 8:00-8:45 edb1    fizyka 3 x x    x
2 8:50-9:35 fizyka1    matematyka3 x x    x
3 9:45-10:30  biologia1   matematyka3 x x    x
4 10:35-11:20  matematyka 1 biologia3 x x    x
5 11:25-12:10 informatyka1 j.polski3 x x    x
6 12:25-13:10 informatyka1 j.polski3 x x    x
7 13:15-14:00   j. angielski3 x x    x
8 14:05-14:50   j. angielski3  x x    x
9 14:55-15:40      x      x

 

L.p. wtorek kl. I kl. II A kl. II B kl. III A kl. III B
1 8:00-8:45  godz.wych.1   j. polski3  x x x
2 8:50-9:35  j. polski 1 wos3  x x x
3 9:45-10:30  j. polski 1  w-f x x x
4 10:35-11:20 historia1  w-f x x x
5 11:25-12:10  religia 1  historia 3 x x x
6 12:25-13:10      religia 1  godz.wych.3 x x x
7 13:15-14:00    religia 3 x x x
8 14:05-14:50    religia 3 x x x
9 14:55-15:40      x   x

 

L.p. środa kl. I kl. II A kl. II B kl. III A kl. III B
1 8:00-8:45  matematyka 1 historia3 chemia4 j. polsk2 x
2 8:50-9:35  matematyka 1 chemia3 historia 4 j. polski2 x
3 9:45-10:30  j.polski1  matematyka 3 w-f historia2 x
4 10:35-11:20 historia 1  matematyka 3 w-f religia2 x
5 11:25-12:10 w-f  j.polski 3        religia4 matematyka 2 x
6 12:25-13:10  w-f geografia1 religia4 matematyka 2 x
7 13:15-14:00 geografia1 w-f  matematyka 4 religia2 x
8 14:05-14:50   w-f  matematyka 4  geografia2 x
9 14:55-15:40          

 

L.p. czwartek kl. I kl. II A kl. II B kl. III A kl. III B
1 8:00-8:45 chemia1 x  matematyka 3 j.polski2 x
2 8:50-9:35 j. polski 1 x fizyka3  matematyka 2 x
3 9:45-10:30 w-f x biologia 3  matematyka 2 x
4 10:35-11:20 w-f x  matematyka 3 biologia2 x
5 11:25-12:10  matematyka1 x j. polski 3 chemia2 x
6 12:25-13:10   x wgodz.wych.3 historia2 x
7 13:15-14:00   x historia3 w-f x
8 14:05-14:50   x j. polski 3 w-f x
9 14:55-15:40    x   x  

 

L.p. piątek kl. I kl. II A kl. II B kl. III A kl. III B
1 8:00-8:45 j.angielski1    x w-f fizyka2 x
2 8:50-9:35 j.angielski1    x w-f godz.wych.2 x
3 9:45-10:30 j.polski1    x wos4 w-f x
4 10:35-11:20 wos1    x   j. polski 4 w-f x
5 11:25-12:10      x j.ang4/j.niem3 j. polski2 x
6 12:25-13:10      x j.ang4/j.niem3 j. polski2 x
7 13:15-14:00      x geografia4 j.ang/j.niem x
8 14:05-14:50      x j.polski4 j.ang/j.niem x
9 14:55-15:40      x    x