Archiwum tagów: HIV I ADIS

KONKURS WIEDZY O HIV I ADIS – grudzień 2014

hiv i aids

Dnia 3 grudnia 2014r. został przeprowadzony w Hufcu Pracy w Krotoszynie konkurs wiedzy na temat HIV i AIDS. Celem konkursu jest propagowanie Światowego dnia AIDS, który ogłoszony został przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) 1 grudnia 1988r. Rywalizacja młodzieży została poprzedzona pogadankami prowadzonymi przez wychowawców na zajęciach z młodzieżą, która miała uświadomić im jakie istnieją możliwości profilaktyki zakażeń wirusem HIV. W konkursie wzięło udział 18 uczestników HP w Krotoszynie, którzy uczęszczają do: Gimnazjum z Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy w Krotoszynie oraz Zespołu Szkół Zawodowych. W wyniku przeprowadzonego testu została wybrana trójka finalistów.
I miejsce – Janusz Młynarczyk – uczeń drugiej klasy Gimnazjum z Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy w Krotoszynie,
II miejsce – Hubert Kucharczyk – uczeń pierwszej klasy Zespołu Szkoły Zawodowej w Kobylinie
III miejsce – Ewelina Szymura – uczennica drugiej klasy Gimnazjum z Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy w Krotoszynie,
Finaliści zostali uhonorowani nagrodami i dyplomami wręczonymi przez Komisję Konkursową i upamiętnieni na zdjęciu.