KONKURS WIEDZY INFORMATYCZNEJ

W dniu 24.02.2017r. kadra wychowawcza w Krotoszynie przeprowadziła konkurs wiedzy informatycznej. Uczestnikami konkursu byli uczniowie współpracujących szkół tj. Zespołu Gimnazjum i Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Kobylinie, Gimnazjum z Oddziałami Przysposabiającego do Pracy w Krotoszynie, ZSP w Zdunach oraz ZSP3 w Krotoszynie. Do rywalizacji zostały zaproszone 4 osoby, które nadesłały najlepsze prezentacje multimedialne.

Konkurs składał się z części teoretycznej, w którym uczniowie rozwiązywali test wiedzy oparty na Sylabusie ECDL wersja 5.0., a także z części praktycznej – praca przy komputerze w programach Word, Excel.

Po trzygodzinnej rywalizacji wyłoniono zwycięzcę, którym został Norbert Kowalski
z klasy drugiej Gimnazjum z Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy. Na drugim miejscu uplasował się Mateusz Jarka z klasy pierwszej Zespołu Szkół Gimnazjum i Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Kobylinie. Oboje będą reprezentować krotoszyńską jednostkę Hufca Pracy na wojewódzkim konkursie wiedzy informatycznej w Koninie dnia 8 marca 2017r.

 

 Zwycięzcy otrzymali nagrody ufundowane przez Komendę Wojewódzką OHP oraz dyplomy.

1 (4)2 (5)2 (5)4 (3)