Pieczemy babeczki wielkanocne :)

 3 kwietnia 2017 r. z inicjatywy uczestników Klubu Aktywnych naszego Hufca odbył się „Dzień Integracji międzyszkolnej – pieczemy babeczki wielkanocne dla mieszkańców DPS”.

Dzięki uprzejmości dyrekcji Zespołu Szkół Specjalnych w Krotoszynie przedsięwzięcie przeprowadzono w warsztatach szkolnych ZSS. W szkole ciepło przywitała nas pani dyrektor Dorota Walczak, która życzyła wszystkim znakomitej zabawy i wyjątkowych wypieków. Tym razem pieniądze na zakup potrzebnych surowców do wypieków babek ufundowała dla nas Rada Rodziców przy ZG i ZSZ w Kobylinie.

W przedsięwzięciu udział wzięli uczniowie Zespołu Gimnazjum i Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Kobylinie, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zdunach, Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w Krotoszynie oraz uczniowie Gimnazjum z Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy w Krotoszynie.

zdjęcie nr 1zdjęcie nr 2zdjęcie nr 3zdjęcie nr 4zdjęcie nr 5