Urzeczywistnienie siebie przez pracę

foto01

„Urzeczywistnienie siebie przez pracę” – to hasło towarzyszyło szesnaściorgu uczniom Gimnazjum z Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy w Krotoszynie podczas dwóch tygodni pobytu w Niemczech, w Bad Freienwalde w Brandenburgii.

W dniach od 25 listopada do 6 grudnia 2013 roku uczniowie Gimnazjum z Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy w Krotoszynie uczestniczyli w projekcie pt. „Urzeczywistnienie siebie przez pracę”, Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo. Projekt ten był w całości finansowany w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki ze środków Unii Europejskiej. Beneficjentem projektu był Holding Edukacyjny Sp. z o.o. z Pleszewa, a instytucją przyjmująca uczniów Stowarzyszenie Kształcenia Zawodowego Eberswalde e.V. w Niemczech.

Szesnaścioro uczniów gimnazjum wraz z trzema opiekunami przez dwa tygodnie mieli okazję uczestniczyć w praktykach zawodowych u niemieckich pracodawców w miejscowości Bad Freienwalde.  Szkolili się w zawodach ślusarz, murarz – robotnik budowlany, mechanik pojazdów samochodowych oraz kucharz. Przed wyjazdem uczestnicy projektu brali udział w przygotowaniu pedagogicznym, międzykulturowym i językowym. Pobyt w Niemczech stał się okazją do poszerzenia umiejętności związanych z zawodem, kształtowaniem sprawności w sytuacjach społecznych, rozbudzeniem motywacji do uzyskiwania i poszerzenia kwalifikacji w zakresie języka obcego oraz zapoznaniem się z kulturą naszych zachodnich sąsiadów. Była to niebywała okazja, żeby poznać zasady obowiązujące u niemieckich przedsiębiorców oraz sprawdzić siebie w nowych nieznanych realiach.

W trakcie pobytu zorganizowane były zajęcia z języka niemieckiego prowadzone przez panią Justynę Robakowską, podczas których uczniowie mieli okazję zrelacjonować miniony dzień oraz nabyć umiejętności językowe niezbędne w pracy.

Aby umilić pobyt uczniowie zwiedzili stolicę Niemiec, gdzie widzieli siedzibę rządu, Reichstag, Bramę Brandenburską, plac Pamięci Pomordowanych Żydów, centrum handlowe na Alexanderplatz oraz jarmark bożonarodzeniowy. Po pierwszym tygodniu praktyk zaserwowano praktykantom odrobinę tropików – wyjazd do Tropical Islands w Brand, który okazał się strzałem w dziesiątkę. Młodzież mogła się zrelaksować i nabrać siły na kolejny tydzień.

Na zakończenie pobytu została zorganizowana uroczysta kolacja, a przedtem spotkanie z panią dyrektor Stowarzyszenia BBV. Uczestnicy otrzymali certyfikaty potwierdzające udział w praktykach zawodowych, dzienniczki praktyk wypełnione w dwóch językach. Na podstawie tych dokumentów mogą ubiegać się o dokument Europass Mobility (umożliwiający każdemu obywatelowi Europy lepszą prezentację kwalifikacji i umiejętności zawodowych) oraz słodki upominek z okazji Mikołajek.

Każdy z uczestników wrócił do domu zmęczony ale z bagażem nowych doświadczeń oraz miłych wspomnień.

Nad przebiegiem projektu oraz bezpieczeństwem uczestników czuwali  Halina i Zygfryd Bytomscy – pracownicy Stowarzyszenia BBV Eberswalde oraz Justyna Robakowska – nauczyciel języka niemieckiego, Daniel Kulawski i Artur Gręda – wychowawcy i pracownicy ŚHP w Krotoszynie.