KONKURS INFORMATYCZNY – luty 2015

konkurs informatyczny

W dniu 04 lutego 2015 r. w Hufcu Pracy 15-2 w Krotoszynie odbył się konkurs informatyczny. Tematem konkursu była znajomość edytora tekstu MS Word. Uczniowie rozwiązywali test ze znajomości tego programu oraz praktyczne zadania dotyczące obsługi programu. Przeprowadzenie konkursu było możliwe dzięki uprzejmości Młodzieżowego Centrum Kariery, które udostępniło młodym ludziom salkę komputerową. W ramach konkursu młodzież miała także za zadanie wykonać prezentację multimedialną i przesłać ją mailem w celu dokonania oceny. Oceniając wszystkie trzy części konkursu komisja w składzie: p. Artur Gręda – starszy wychowawca, p. Zbigniew Kurzawa – Komendant Hufca oraz p. Małgorzata Łazarska – nauczyciel informatyki w Gimnazjum z OPdP, wyłoniła zwycięzcę, którym okazał się Janusz Młynarczyk – uczeń klasy IIb Gimnazjum z Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy. Uczeń ten będzie reprezentował krotoszyńską jednostkę w konkursie wojewódzkim w Koninie.