MISTRZOSTWA W STRZELANIU- Regionalne

 W dniu 10.11.2016r. w Krotoszynie odbyły się Regionalne Mistrzostwa OHP w Strzelaniu z Broni Pneumatycznej i Rzucie Lotką. Na turniej przyjechały reprezentacje OHP:z Kalisza,z Ostrowa Wlkp.,z Poznania oraz z Ostrzeszowa. W turnieju uczestniczyły także reprezentacje szkół z regionu stale z nami współpracujące: Zespołu Szkół Specjalnych z Krotoszyna, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 z Krotoszyna, Zespołu Szkół Ponadgimnajzalnych ze Zdun, Zespołu Gimnazjum i Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Kobylinie, Gimnazjum z Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy w Krotoszynie. Swoją drużynę wystawił również Klub Absolwentów w Krotoszynie.  Łącznie rywalizowało 11 ekip. Nadzór nad sprawnym przebiegiem zawodów sprawowała dwoje sędziów pod kierownictwem pana Antoniego Azgiera. Imprezę zaszczycili zaproszeni goście: Dyrektor GzOPdP Włodzimierz Figaj oraz wicedyrektor Zespołu Gimnazjum i Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Kobylinie. Mistrzostwa miały promować wśród młodzieży strzelectwo, aktywny sposób spędzania czasu wolnego, a także integrować uczniów oraz opiekunów z różnych szkół i miejscowości. Zawodnicy rywalizowali w klasyfikacji drużynowej (opiekun, uczestnik oraz uczestniczka). Opiekun strzelał z pistoletu, natomiast młodzież z karabinka pneumatycznego. Cała drużyna rzucała lotkami. Na wynik zespołu składało się zsumowanie wszystkich pojedynczych rezultatów. Przewidziano również kategorię dla najlepszego zawodnika oraz zawodniczki mistrzostw. 

12345678